Text Size: A A A     +44 (0)1267 242360  |  email wwec@carmarthenshire.gov.uk
Gwirfoddolwyr Rhyngwladol yn ymweld ag ysgolion yn Sir Gaerfyrddin 
Mae nifer o ysgolion yn Sir Gaerfyrddin wedi bod ar eu hennill o gael ymweliad gan grŵp rhyngwladol o wirfoddolwyr.

Mae'r gwirfoddolwyr o'r Eidal, Groeg, Twrci, Ffrainc, Tsieina, Japan a De Corea oll yn ymwneud ag eco-brosiectau yn Sir Gaerfyrddin drwy drefniant cyfnewid gan UNA, sef elusen yng Nghaerdydd sy'n hybu gwirfoddoli yng Nghymru ac yng ngweddill y byd.

Y dydd Mercher canlynol tro disgyblion Ysgol Talyllychau, Ysgol y Castell yng Nghydweli, Ysgol Pont-iets ac Ysgol Pont-henri yn Llanelli oedd hi i ddysgu am wledydd, diwylliannau ac ieithoedd y gwahanol wirfoddolwyr, a hynny drwy gyfrwng gêmau a chaneuon.

Mae Lorena Prist, sy'n Swyddog Rhwydweithio Ewropeaidd yng Nghanolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru, wedi bod yn trefnu ymweliadau tebyg ag ysgolion ers rhai blynyddoedd er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion yn Sir Gaerfyrddin gwrdd â phobl o wledydd o bedwar ban y byd, a dysgu am wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd.

Bydd nifer o ymweliadau eraill ag ysgolion yn digwydd cyn diwedd yr eco-brosiect ym mis Ebrill.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lorena Prist drwy ffonio 01267 242369 neu drwy anfon neges e-bost at lprist@sirgar.gov.uk