Text Size: A A A     +44 (0)1267 242360  |  email wwec@carmarthenshire.gov.uk
Galwad ar agor nawr ar gyfer prosiectau busnes sy'n gydnaws â'r amgylchedd  
Galwad ar agor nawr ar gyfer prosiectau busnes sy'n gydnaws â'r amgylchedd
A oes gennych brosiect busnes gwych a allai wneud Ewrop yn lle mwy cydnaws â'r amgylchedd ond nad ydych yn gwybod sut i gychwyn arni?
Efallai mai galwad Eco-arloesi 2011 am gynigion yw'r alwad i chi!

Mae rhaglen Eco-arloesi yn cynorthwyo prosiectau mewn gwahanol sectorau sydd â'r nod o atal/lleihau effeithiau amgylcheddol, neu o gyfrannu at ddefnyddio adnoddau, megis dŵr a deunyddiau crai, yn y modd gorau posibl.
Gall y prosiect fod ynghylch nwyddau, technegau, gwasanaethau, technolegau neu brosesau a gall bara am hyd at 36 mis.

Bydd y meysydd blaenoriaeth ar gyfer Galwad Eco-arloesi 2011 yn cynnwys:
  • ailgylchu deunyddiau
  • cynnyrch adeiladu cynaliadwy
  • y diwydiant bwyd a diod
  • dŵr 
  • gwneud busnesau'n fwy cydnaws â'r amgylchedd
Rhoddir blaenoriaeth i Fentrau Bach a Chanolig eu Maint ond gall pob person cyfreithlon yn y 27 o wledydd sy’n rhan o’r Undeb Ewropeaidd a gwledydd cymwys eraill wneud cais i'r rhaglen.

Gall y prosiect gael cyllid ar gyfer hyd at 50% o'r holl gostau cymwys.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 8 Medi

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm